قراردادی است جهت ارائه انواع خدمات فنی کمپرسورهای فیمابین شرکت کمپرسورسازی هلیس و شرکت هایی که :
۱- دارای کمپرسور هلیس می باشند ولی گارانتی آنها تمام شده است.
۲- کمپرسور خود را از کمپانی هایی خریداری کرده اند که در اصفهان و یا حتی در ایران نمایندگی خدمات ندارند.

در طول قرارداد خدمات چه کارهایی انجام میگیرد :

۱- انجام کلیه خدمات پشتیبانی و فوری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت در اصفهان و ۴۸ ساعت در شهرستان های اطراف .
۲- انجام کلیه سرویس های کمپرسور بر طبق برنامه زمان بندی استاندارد .
۳- ارائه پیشنهادات و آموزش های مورد نیاز اپراتور جهت نگهداری بهتر کمپرسور.

مزایای قراردادهای خدمات :

۱- اولویت در ارائه خدمات نسبت به شرکت های فاقد قرارداد خدمات : فرض کنیم در یک روز همزمان دو شرکت نیاز به خدمات هلیس داشته باشند ، طبق قرارداد شرکتی در اولویت خدمات قرار میگیرد که دارای قرارداد خدمات هلیس باشد .
۲- کاهش هزینه های ایاب و ذهاب : باتوجه به برنامه ریزی های قبلی و بازدید همزمان چند شرکت در یک منطقه هزینه ایاب و ذهاب پیش فرض در نظر گرفته شده در قرارداد بین حداقل سه شرکت سرشکن می گردد . عملا هر شرکت حداکثر یک سوم هزینه ایاب و ذهاب معمول را پرداخت می نماید .
۳- مدیریت هزینه ها : با توجه به جدول زمانبندی استاندارد سرویس کمپرسور این سرویس ها انجام میشود و بدلیل جلوگیری از اسیب های ناشی از عدم مراقبت ،هزینه های تعمیر و نگهداری از کمپرسورها  بمیزان چشمگیری کاهش می یابد .
۴- افزایش عمر مفید کمپرسور: باتوجه به بازدیدهای برنامه ریزی شده و چک آپ های متعدد در طول قرارداد و همچنین تذکرات مهم واحد خدمات جهت نگهداری بهتر از کمپرسور از آسیب های ناشی از بی اطلاعی اپراتور یا عدم بازدید بموقع که معمولاً بدلیل فراموشی اپراتورها می باشد جلوگیری می گردد .

موارد فورس ماژور:

۱- هر قرارداد خدمات دارای دو بازدید فورس ماژور می باشد . در صورت ایجاد مشکل خاصی پس از بازدید دوره ای در ماه X شما می توانید از موارد فورس ماژور استفاده کنید.

مزایای ویژه برای مشتریانی که دارای کمپرسور هلیس می باشند :
· در صورت تماس همزمان دو شرکت که دارای قرارداد خدمات می باشند مشتریان دارای کمپرسور هلیس در اولویت خدمات قرار می گیرند . ·

موارد فورس ماژور برای مشتریان شرکت هلیس سه مورد می باشد .
· شرکت هلیس ۵% تخفیف ویژه خدمات هم برای مشتریان دارای کمپرسور هلیس در نظر می گیرد. خدمات ویژه مشتریان هلیس کمپرسورچیست ؟