کارشناسان شرکت هلیس آماده مشاوره در موارد ذیل به شما صنعتگر گرامی هستند.

  1. مشاوره رایگان و کارشناسی میزان هوای مورد نیازخط تولید
  2. مشاوره و کارشناسی تعیین ظرفیت درایر، بوستر،مخازن، تابلو سیکوئنس
  3. طراحی نقشه های جانمایی و چیدمان کمپرسور های اسکرو
  4. طراحی نقشه لوله کشی تخصصی در محدوده کمپرسور خانه
  5. طراحی و مشاوره در ساخت انواع مخازن هوای فشرده با تأکید بر موارد ایمنی