به اندازه ای که طراحی اصولی ، انتخاب قطعات مرغوب و مونتاژ و ساخت صحیح برای داشتن کمپرسور ایــده آل لازم می باشند ، به همان اندازه نیز سرویس و نگهداری صحیح توسط اپراتور لازم و واجب است.اپراتور بایستی این کتابچه را به طور کامل مطالعه نموده و با رعایت نکات ایمنی ذکر شده به سرویس و تعمیردستگاه بپردازد.
آنچه در این فایل دانلودی مشاهده خواهید کرد :
آشنایی با کمپرسور اسکرو هلیس
شرایط حمل دستگاه
اصول راه اندازی کمپرسور اسکرو به همراه نقشه
تنظیمات پارامترهایی که قابل کنترل درکمپرسور
آشنایی با اجزای تشکیل دهنده کمپرسور
آشنایی با PLC کمپرسور
آشنایی با شرح وظایف LED
آشنایی با اخطارها و عیب یابی کمپرسور
آشنایی با سرویس و نگه داری
دانلود فایل

آموزش و نکات اساسی تعمیر و نگه داری کمپرسور در کانال تلگرام هلیس کمپرسور به آدرس :
telegram.me/helicecompressorisfahan